De PRRS-proef startte januari 2013 en de eerste twee jaar van het onderzoek zijn gefinancierd vanuit het Productschap voor Vee en Vlees. De proef heeft een looptijd van 4 jaar. Het doel van de proef is succesfactoren te vinden om PRRS aan te pakken. Het PRRS virus veroorzaakt veel problemen op een varkensbedrijf. Door PRRS zijn er meer luchtwegklachten, is de uitval hoger en is het vaker nodig om dieren te behandelen met antibiotica.

Ruim 70 bedrijven doen mee aan de proef waar 3 maal per jaar bloed getapt wordt en waarvan een deel van de bedrijven regelmatig door PorQ gecoacht wordt. Tijdens deze bezoeken worden de uitslagen van de monitoring en de specieke bedrijfsaanpak besproken.

Gezondheidsladder

De aanpak van PRRS en het verbeteren van de varkensgezondheid gaan hand in hand. Door elke keer kleine stapjes te verbeteren stijgt de gezondheid van je varkens. 

"De proef heeft ons al inzichten gegeven. Je ziet mooie trends waar we nog een analyse op los moeten laten. De aanpak van PRRS is bedrijfsspecifiek en multidiscipliniar. Wanneer er op een bedrijf echt werk van PRRS wordt gemaakt, dan heeft dat ook effect!", aldus Manon Houben.

Terug naar alle projecten